Velkommen til Folket Direkte

Vi presenterer NY Grunnlov for Norge

Org. nr. 921 196 482

Videopresentasjon - Norges Grunnlov av 17. mai 2019

Sett på fullskjermmodus slik at du kan lese teksten i videoen.

Norges Grunnlov av 17. mai 2019

Klikk på bildet, last ned og les
denne nye grunnloven for Norge.

 

sea-3396526_1920

FOLKET DIREKTE skal være en Landsomfattende Folkebevegelse som skal bygge Det Norske Direktedemokratiet – fra grasrota og oppover. Basert på Sveits sitt unike og grunnleggende direktedemokratiske prinsipp, der VI FOLKET er Den Lovgivende Makt og Øverste Myndighet med Juridisk Bindende Folkeavstemninger som vårt styringsverktøy.
Det skal skje gjennom en Grunnlovsendring av Grunnlovens § 49 som da vil få denne teksten:

«Folket utøver Den Lovgivende Makt direkte, ved Direktedemokrati, Direkte Folkestyre og Juridisk Bindende Folkeavstemninger.»

 

Landsomfattende Folkebevegelse

Folket Direkte skal være en landsomfattende direktedemokratisk folkebevegelse med formål å konstituere Norge som et Direktedemokrati.

Vi skal plassere Norge i den samme direktedemokratiske divisjon som Sveits. 

Det Sveitsiske Direktedemokrati er kåret som verdens mest veldrevne demokrati. 

Flat organisasjons struktur

Folket Direkte er basert på en flat organisasjonsstruktur der grasrota skal løfte opp og frem det norske direktedemokratiet. 

Folket Direkte er IKKE organisert fra toppen og nedover slik de politiske partiene er organisert.

Folket Direkte er Folket Selv. 

Direktedemokratisk prinsipp

Vi skal ikke kopiere Sveits sitt direktedemokrati rett av.
Men det sveitsiske direktedemokratiske prinsippet skal danne plattformen for et norsk direktedemokrati.
Der VI FOLKET  er Den Lovgivende og absolutt Øverste Myndighet.

Med Juridisk Bindende Folkeastemninger som folkets unike styringsverktøy.

Lucerne-Lake Lucerne Region- Swiss Flag-beskåret

Sveits med sitt unike Direkte Folkestyre gjennom Direktedemokrati – siden 1848 – er vårt utgangspunkt for at også Norge skal bli konstituert som et direktedemokrati.

Lukk meny