Bli medlem

Hjertelig velkommen som medlem i Folket Direkte.

For å bli medlem i Folket Direkte kan du ikke være eller ha vært medlem i en eller annen hemmelig organisasjon, som f.eks: Frimurerlosjen, Jesuitterordenen, Islam eller lignende organisasjoner, da disse undergraver og motarbeider Direktedemokratiet.

Medlemskapet koster kr 200,- og kan betales enten via nettgiro
til konto nr. 2601.35.66819.
Eller:
Betal med Vipps til Nr. 544860

Betal med Vipps - Nr. 544860
Lukk meny